ผลิตภัณฑ์สบู่

บริษัทเกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สบู่ของบริษัทผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งปลอดจากไขมันสัตว์ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยและได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สบู่ของบริษัทจึงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผิว ผ่านการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practices) จากกองควบคุมเครื่องสำอางกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์สบู่ของบริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรมจำกัด ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ

1) สบู่หอม (สบู่ถูตัว) แบ่งย่อยออกได้เป็น
สบู่ทั่วไป ได้แก่ สบู่แซนฟิน สบู่เทสโก้ สบู่ฮันนี่ วี บีเอสซี สบู่คุ้มค่า เป็นต้น
สบู่ประเทืองผิว ได้แก่ สบู่หัตถา สบู่ฟลอเร่ไบร์ทเทนนิ่ง สบู่มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ เป็นต้น
สบู่ที่เติมสารระงับเชื้อ ได้แก่ สบู่อาเซปโซ สบู่เอเอฟ สบู่เย็นตรางู สบู่เซนต์ลุกซ์ เป็นต้น
สบู่เด็ก ได้แก่ สบู่โคโดโม สบู่อองฟองต์ เป็นต้น
2) สบู่ซักผ้า
ได้แก่ สบู่ดาวเทียม สบู่โบตั๋น สบู่ซันไลต์ เป็นต้น


Copyright© 2011 Katevanich Industry Co., Ltd. All right reserved.