เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2491 โดยนายเกตุ ฉันทวานิช
เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมพืชมงคล จำกัด

ต่อมาปีพุทธศักราช 2529 ได้จดทะเบียน บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นและใช้ชื่อ
บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บริษัทเป็นโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัยตลอดจนการนำระบบการจัดการคุณภาพ และระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารมาใช้ในการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตทำให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัททั้งในและต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่ รู้จักแพร่หลายมากมายนอกจากนี้บริษัทยังผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัท ได้แก่ สินค้าประเภท น้ำมันพืช เนยเทียม ไขมันพืชผ่านกรรมวิธี สบู่หอม สบู่ซักผ้า


อ่านต่อ...

สินค้าของเรา


สินค้าทั้งหมด

ใบรับรอง

บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี การผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัยตลอดจนการนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 , ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 , ใบรับรองฮาลาล , Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) มาใช้ในการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
รายละเอียด