• เนยเทียมและไขมันพืชที่มีคุณภาพสูงตราโอพี
  • เนยเทียมและไขมันพืชตราแซมซั่น
  • ผลิตภัณฑ์สบู่
  • ผลิตภัณฑ์สบู่ OEM
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี

About Us

About Katevanich Industry Co., Ltd

บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2491
โดยนายเกตุ ฉันทวานิช
เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมพืชมงคล จำกัด
ต่อมาปีพุทธศักราช 2529 ได้จดทะเบียน บริษัทเกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัดขึ้น และใช้ชื่อ บริษัทเกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอ่านต่อ..