ประวัติ

บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี การผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัยตลอดจนการนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 , ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 , ใบรับรองฮาลาล , Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) มาใช้ในการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

ปัจจุบันบริษัทผลิต ผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
1. นํ้ามันพืชผ่านกรรมวิธี
2. เนยเทียมและไขมันพืช
3. สบู่

 


 


รายละเอียด

  • Post by: Admin
  • Date: วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
  • View: 1 คน