หน้า: 1

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตรากระต่ายขาว ...

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตรากระต่ายขาว (ฉลากเหลือง)ขนาดบรรจุ 17.70 ลิตร เป็นน้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธีปราศจากกลิ่นและ รสชาติใดๆ เหมาะสำหรับอาหารบางประเภท อุตสาหกรรมสบู่และเครื่องสำอาง

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตรากระต่ายขาว ...

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตรากระต่ายขาว (ฉลากเขียว)ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตรเป็นน้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ปราศจากกลิ่นและรสชาติใดๆเหมาะสำหรับปรุงอาหาร อุตสาหกรรมสบู่และเครื่องสำอาง

น้ำมันถั่วเหลืองผสมน้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรม...

น้ำมันถั่วเหลืองผสมน้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ตราอาลาดิน ขนาดบรรจุ 13.75 ลิตร

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตราดาวเดือน

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตราดาวเดือนขนาดบรรจุ 13.75 ลิตรเป็นน้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ปราศจากกลิ่นและรสชาติใดๆ เหมาะสำหรับปรุงอาหาร อุตสาหกรรมสบู่และเครื่องสำอาง

น้ำมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ตรานิวเวฟ

น้ำมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ตรานิวเวฟขนาดบรรจุ 17.40 ลิตรเป็นน้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ปราศจากกลิ่นและรสชาติใดๆ เหมาะสำหรับปรุงอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมสบู่และเครื่องสำอาง

น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี บรรจุถัง

น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี บรรจุถังมีทั้งชนิด น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี และ น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธีบรรจุถังพลาสติกชนิด HDPE ขนาดบรรจุ 190 กิโลกรัมชนิดของน้ำมันที่บรรจุขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

หน้า: 1