หน้า: 1

ผลิตภัณฑ์สบู่

ผลิตภัณฑ์สบู่บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่รายใหญ่ของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สบู่ของบริษัทผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยรวมทั้งปลอดจากไขมันสัตว์ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยและได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้น...

หน้า: 1