หน้า: 1 2 3

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตราดาวเดือน

น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ตราดาวเดือนขนาดบรรจุ 13.75 ลิตรเป็นน้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี ปราศจากกลิ่นและรสชาติใดๆ เหมาะสำหรับปรุงอาหาร อุตสาหกรรมสบู่และเครื่องสำอาง

น้ำมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ตรานิวเวฟ

น้ำมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ตรานิวเวฟขนาดบรรจุ 17.40 ลิตรเป็นน้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธี ปราศจากกลิ่นและรสชาติใดๆ เหมาะสำหรับปรุงอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมสบู่และเครื่องสำอาง

น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี บรรจุถัง

น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี บรรจุถังมีทั้งชนิด น้ำมันปาล์มเมล็ดในผ่านกรรมวิธี และ น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธีบรรจุถังพลาสติกชนิด HDPE ขนาดบรรจุ 190 กิโลกรัมชนิดของน้ำมันที่บรรจุขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์สบู่

ผลิตภัณฑ์สบู่บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่รายใหญ่ของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สบู่ของบริษัทผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยรวมทั้งปลอดจากไขมันสัตว์ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยและได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้น...

หน้า: 1 2 3